×

Warning

The form #18 does not exist or it is not published.

Formularz rejestracyjny / Registration form

Szkolenie NFPA 13, 20 i 25 odbędzie się w dniach 12-16 marca 2018 w Krakowie (Program)

NFPA 13, 20, 25 Seminar held in Krakow, Poland between March 12nd and 16th 2018 (Program)

W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz. Pola oznaczone* są obowiązkowe. Wypełniony formularz zostanie przesłany na wskazany adres email.

To sign-up, please fill in the registration form. Fields marked with* are obligatory. Upon submission, the form will be sent to your email address.

 


 

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

Terms and conditions of the seminar

Organizatorem szkolenia jest:

Riskonet Polska Sp. z o.o.
Rakowicka 1

31-511 Kraków
NIP 675-155-53-16

This seminar is organized by:

Riskonet Polska Sp. z o.o.
Rakowicka 1

31-511 Kraków, Poland
VAT no. PL675-155-53-16

Zakres merytoryczny szkolenia oraz materiały przekazywane uczestnikiem opisane zostały w zaproszeniu na szkolenie. Szkolenie odbywać będzie się we wskazanej w zaproszeniu lokalizacji, w godzinach 9.00 – 17.00

The scope of training and handouts are described in Seminar invitation. Seminar will be held in the locations listed in the invitation, between 9am and 5pm

Warunkiem udziału w szkoleniu jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego oraz dokonanie płatności przelewem bankowym.Dla rejestracji wykonanych przed 9 lutego 2018

·       50% kosztu szkolenia po rejestracji, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora;

·       Pozostałe 50% kosztu szkolenia do 12 lutego 2018, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

Dla rejestracji wykonanych po 9 lutego 2018

·       100% kosztu szkolenia po rejestracji, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora


Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w szkoleniu zarejestrowanych uczestników, którzy nie dokonali części lub całości płatności za szkolenie.

Seminar participation requires submission of properly filled registration form and processing the payment via bank transfer as follows.

Registrations made before February 9th, 2018:

·       50% of training fees after registration, based on received invoice;

·       Remaining 50% of training fees before February 12th, based on received invoice.Registrations made after February 9th, 2018

·       100% of training fees after registration, based on invoice received

The Organizer is authorized to prohibit seminar participation to selected individuals, if any or all of their fee payments have not been processed.  

Bezpłatna rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest do dnia 9 lutego 2018 włącznie. Wszelkie dokonane wpłaty zwracane będą przelewem bankowym. Rezygnacja po 9 lutego 2018 lub nie stawienie się na szkoleniu nie uprawnia uczestnika do zwrotu wniesionych opłat. Organizator wyraża zgodę na uczestnictwo innej osoby w miejsce uczestnika.

Rezygnacje oraz dane osób zastępujących należy wysyłać na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Participants are allowed to cancel their registration free of charge until February 9th, 2018 (included). All payments made prior to that date will be returned via bank transfer. Cancelations made from February 9th, 2018 or absence during part or all of the seminar will not give participant the right to claim return of payments made. The Participant is entitled to appoint different person to take their place during the seminar.

All cancelations and personal data of replacing participants must be sent to email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, spowodowanego siłą wyższą bądź niewystarczającą ilością zarejestrowanych uczestników, uczestnikom zwrócone zostaną wyłącznie wniesione opłaty za szkolenie.

The seminar might be canceled or moved by the Organizer due to force majeure or insufficient number of participants. In such case, only seminar fees made by participants will be returned.

 

 
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących szkolenia oraz warunków, prosimy o kontakt

If you have any questions or concerns about our cancellation policy, please contact us directly
 
Katarzyna Zgódko
Training coordinator

Riskonet Polska
Rakowicka 1
31-511 Kraków

T: +48 783 082 098
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2018. National Fire Protection Association. All rights reserved.