Formularz rezerwacyjny / Reservation form

Wszystkie dostępne miejsca na szkolenie NFPA w Krakowie zostały już zarezerwowane. Zachęcamy jednak do wypełnienia poniższego formularza i dopisanie się do listy rezerwowej. Informację o ewentualnej dostępności miejsca na majową edycję szkolenia prześlemy na podany adres email.

All available seats at the NFPA seminar in Cracow are already booked. However we encourage you to fill in the form below and sign up for reserve list. Information regarding potential available seats will be sent to the email address you provide in the form.

Szkolenie NFPA 13, 20 i 25 odbędzie się w dniach 22-26 maja w Krakowie (Program)

NFPA 13, 20, 25 Seminar held in Krakow, Poland between May 22nd and 26th (Program)

W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz. Pola oznaczone* są obowiązkowe. Wypełniony formularz zostanie przesłany na wskazany adres email.

To sign-up, please fill in the registration form. Fields marked with* are obligatory. Upon submission, the form will be sent to your email address.

 

Tytuł / Title
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Imię / Name*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Nazwisko / Surname*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

E-mail*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Telefon / Mobile*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Firma / Organisation*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Stanowisko / Function
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

DANE DO FAKTURY / INVOICING DATA
Adres / Address*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Kod pocztowy / Zip code*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Miasto / City*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Kraj / Country*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

NIP / VAT number*
Invalid Input

Waluta faktury / Invoicing currency*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Nr członkostwa NFPA / NFPA membership number
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Będę korzystał z tłumaczenia / I’ll use translation*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Uwagi / Remarks
Invalid Input

Captcha*
Captcha
Invalid Input

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

Terms and conditions of the seminar

Organizatorem szkolenia jest:

Riskonet Polska Sp. z o.o.
Rakowicka 1


31-511 Kraków
NIP 675-155-53-16


This seminar is organized by:

Riskonet Polska Sp. z o.o.
Rakowicka 1


31-511 Kraków, Poland
VAT no. PL675-155-53-16
Zakres merytoryczny szkolenia oraz materiały przekazywane uczestnikiem opisane zostały w zaproszeniu na szkolenie. Szkolenie odbywać będzie się we wskazanej w zaproszeniu lokalizacji, w godzinach 9.00 – 17.00

The scope of training and handouts are described in Seminar invitation. Seminar will be held in the locations listed in the invitation, between 9am and 5pm
Warunkiem udziału w szkoleniu jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego oraz dokonania płatności przelewem bankowym.

Dla rejestracji wykonanych przed 14 kwietnia 2017

·       50% kosztu szkolenia po rejestracji, na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Organizatora;

·       Pozostałe 50% kosztu szkolenia do 17 kwietnia 2017, na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Organizatora.

Dla rejestracji wykonanych po 14 kwietnia 2017

·       100% kosztu szkolenia po rejestracji, na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Organizatora

Po otrzymaniu płatności Organizator prześle Uczestnikowi fakturę w formie elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres email. 


Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w szkoleniu zarejestrowanych uczestników, którzy nie dokonali części lub całości płatności za szkolenie.

Seminar participation requires submission of properly filled registration form and processing the payment via bank transfer as follows.

Registrations made before April 14th, 2017:

·       50% of training fees after registration, based on pro-forma invoice received

·       Remaining 50% of training fees before April 17th, based on pro-forma invoice received

Registrations made after April 2017

·       100% of training fees after registration, based on pro-forma invoice received 

Upon reception of each payment, Organizer shall email electronic invoice to the email address provided in the registration form

The Organizer is authorized to prohibit seminar participation to selected individuals, if any or all of their fee payments have not been processed.

Bezpłatna rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest do dnia 21 kwietnia 2017 włącznie. Wszelkie dokonane wpłaty zwracane będą przelewem bankowym. Rezygnacja po 22 kwietnia 2017 lub nie stawienie się na szkoleniu nie uprawnia uczestnika do zwrotu wniesionych opłat. Organizator wyraża zgodę na uczestnictwo innej osoby w miejsce uczestnika.

Rezygnacje oraz dane osób zastępujących należy wysyłać na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Participants are allowed to cancel their registration free of charge until April 21st, 2017 (included). All payments made prior to that date will be returned via bank transfer. Cancelations made from April 22nd, 2017 or absence during part or all of the seminar will not give participant the right to claim return of payments made. The Participant is entitled to appoint different person to take their place during the seminar.

All cancelations and personal data of replacing participants must be sent to email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, spowodowanego siłą wyższą bądź niewystarczającą ilością zarejestrowanych uczestników, uczestnikom zwrócone zostaną wyłącznie wniesione opłaty za szkolenie.

The seminar might be canceled or moved by the Organizer due to force majeure or insufficient number of participants. In such case, only seminar fees made by participants will be returned.W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących szkolenia oraz warunków, prosimy o kontakt

If you have any questions or concerns about our cancellation policy, please contact us directly
 
Katarzyna Zgódko
Training coordinator

Riskonet Polska
Rakowicka 1
31-511 Kraków

T: +48 783 082 098
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2018. National Fire Protection Association. All rights reserved.